Dödsfall

Vivianne Lööf, 77 år, Bredsand, har avlidit.

Närmast sörjande är Lars, Carina, Tomaz, Mats, barnbarnen, mamma samt övrig släkt och vänner.

Hildeborg Holmgren, 87 år, Lycksele, har avlidit.

Närmast sörjande är Bo-Göran och Rose-Marie, Noomi, barnbarn, barnbarnsbarn.

Aina Paulsson, 79 år, Fränsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Jonny och Lena, Mye, Timothy och Dedee, Alexsander med familj, Aili och Magnus, Renée och Roger, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Catharina Edin, 95 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är syskonbarnen med familjer.

Inga Witt, 88 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Annika och Nisse, Mats och Annalena, Hans och Annica, barnbarn, barnbarnsbarn, sambon Gunnar samt övrig släkt och vänner.

Bengt Lundin, 77 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Ulf och Annika, Annica och Jan, Ola och Suzanne, Ingela, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!