Dödsfall

Svea Nilsson, 95 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Kjell, Stig och Gullvi, barnbarn med familjer samt övrig släkt och vänner.

Harry Kock, 89 år,

Närmast sörjande är Hasse och Kerstin, Vera och Rolf, Birgitta och Åke, barnbarn, barnbarnsbarn.

Hans Ekbom, 69 år, Björköviken, har avlidit.

Närmast sörjande är Peter och Anna-Malin, Christoffer, Sebastian, Mats och Annellie, Anton, syskon, samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!