Dödsfall

Frits Vikberg, 85 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Edith, barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt släkt och vänner.

Ingegärd Walldén, 83 år, Stöde, har avlidit.

Närmast sörjande är Gösta, Gerd, Monica och Åke, Ireen och Rolf, Bengt-Arne och Irene, barnbarn, barnbarnsbarn, syster Ing-Britt samt övrig släkt och vänner.

Karl-Erik Dahlberg, 87 år, Ljustdal, har avlidit.

Närmast sörjande är vännen Barbro, Barbro och Lennart, Maria och Viktor, Andreas och Filippa, barnbarnsbarn samt släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!