Dödsfall

Åke Westrin, 80 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ulf och Ann-Kristin, Daniel, Helene, Hanna samt övrig släkt och vänner.

Bror Svensson, 96 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Karin, Lilian och Bengt, Patrik och Kathy, Andreas och Josephine.

Aina Bergman, 90 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ingridh och Mattias, Rebecca och Jonas, Isabell, Margot, Angelica och Rickard, barnbarnsbarn, Bo samt övrig släkt och vänner.

Sven-Erik Eriksson, 69 år, Njurunda, har avlidit.

Närmast sörjande är Monica, Marcus och Ingela, Malin, Simon, Isak.

Helge Öhlén, 90 år, Kvissleby, har avlidit.

Närmast sörjande är Per och Ann-Catrin, Daniel, Sandra, Albin, Anna och Jimmy, Agnetha och Lasse, Johan, Johanna samt övrig släkt och vänner.

Knut Aronsson, 82 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Tomas och Lina, Frida, Anna och Henrik, Elsa samt övrig släkt och vänner.

Gunvor Lönn, 84 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Ing-Marie och Benny, Maria och Marcus, Maj, Elin och Björn, Blini samt övrig släkt och vänner.

Gullan Brandström Härén, 66 år, Ljustorp, har avlidit.

Närmast sörjande är Lennart, Christer och Emelie, Agnetha och Jimmy, Eva och Lasse, barnbarn samt övrig släkt och vänner.

Carin Stenman, 75 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Gunnar, Monica och Mats, Mattias, Meja samt släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!