Dödsfall

Inga Wiberg, 100 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Ingmarie och Tim, Thore och Birgitta, Sven och Ingrid, Lisa och Hans, barnbarn samt barnbarnsbarn.

Inger Sjölén, 82 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Christer, Ann-Christin och Erne, Stefan och Margareta, Michael och Lena, barnbarn, barnbarnsbarn, brodern Sven samt övrig släkt och vänner.

Björn Winlöf, 75 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Mariette, Peter och Tommy med familjer samt övrig släkt och vänner

Anita Ahlenius, 71 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Gösta, Agneta och Stig, Erika, Ellen, Jonas och Emma, Agnes samt Simon.

Bengt Edström, 79 år, Vattjom, har avlidit.

Närmast sörjande är Göta, Tommy och Karin, Christian, Mikael, Malin, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Wally Lindblom, 76 år, Matfors, har avlidit.

Närmast sörjande är Dennis och Sofie, Johanna, Andreas, Viktor, Gun-Marie och Ulf, Maria och Jens, Tilde, Tintin, Fredrik och Emma, Selma samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!