Dödsfall

Erik Sundsberg, 91 år, Bjärme, har avlidit.

Närmast sörjande är Göta, Sally, Sven och Anna-Lisa, syskonbarn med familjer.

Karl Näsström, 86 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Christina och Jan, Camilla och Ronnie.

Ellen Engström, 96 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Hans-Göran och Karin, Marianne och Lasse, Janne och Kicki, barnbarn samt barnbarnsbarn.

Inga Sjölén, 85 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!