Dödsfall

Elisabeth ”Lisa” Eriksson, 80 år, Kläpp, har avlidit.

Närmast sörjande är Olof, Ingalill och Mikael, Martin och Marie samt barnbarnsbarn.

Sten-Sture Weiber, 89 år, Malmö, har avlidit.

Närmast sörjande är Gerd och Torsten, Britt, Siw, Håkan och Christine, Staffan och Eva, Anne, Ingrid och Sten-Erik, Rikard och EvaHelene, Mari samt övrig släkt och vänner.

Kerstin Berg, 79 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Christina, Ewalena, Andreas, Robert, Marcus, Matilda samt Niklas med familjer.

Folke Nilsson, 82 år, Lit, har avlidit.

Närmast sörjande är Viola, Dan och Helen, Bengt-Eric och Katarina, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Iris Bergman, 66 år, Sörberge, har avlidit.

Närmast sörjande är My och Olle, Jonas och Ida, Emma, Jens och Maria, Jonathan, Bengt och Monika samt övrig släkt och vänner.

Ivan Jansson, 84 år, Nolby, har avlidit.

Närmast sörjande är Lars och Eivor, Malin, Anna, Björn, Per-Erik och Marie, David, Johanna, bror och svägerska samt övrig släkt och vänner.

Hans Bergvall, 56 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är pappa, Rolf, Birgitta och Roland med familj.

Annabritta Johnsson, 96 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Åke och Elisabeth, Olle, Pelle, Britta med familjer samt övrig släkt och vänner.

Birgitta Alvåg, 72 år, Vinsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Elisabeth och Johan, Martina, Kristin, Henrik, syskon samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!