Dödsfall

Sara Sandberg, 35 år, Fränsta, har avlidit.

Närmast sörjande är mamma och pappa samt Zigge.

Elsie Duvdahl, 89 år, Fränsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Monica, Elisabeth, Tommy med familjer samt övrig släkt och vänner.

Helny Wernberg, 81 år, Viskan, har avlidit.

Närmast sörjande är Börje, Håkan och Emelda, Brith-Inger och Sven, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Gunnar Eriksson, 73 år, Sala, har avlidit.

Närmast sörjande är Örjan, Marie, Stefan, Marléne med familjer samt syskon med familjer.

Dela
  • +1 Intressant!