Dödsfall

Arvid Åberg, 82 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Eivor, Kenneth och Mona, barnbarn, barnbarnsbarn.

Dela
  • +1 Intressant!