Dödsfall

Bernt Utterberg, 82 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Catharina och Charlie, hunden Tiffany samt övrig släkt och vänner.

Mikael Sörlin, 38 år, Baggböle, har avlidit.

Närmast sörjande är Emelie, mamma och pappa, Linda, Jessica, mormor och morfar samt övrig släkt och vänner.

Uno Wallin, 89 år, Örebro, har avlidit.

Närmast sörjande är Ewa och Jerry med familj, Sven och Lotta med familj, Niclas, Therese med familjer samt släkt och vänner.

Ingegerd Lindgren, 87 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Marianne och Kjell-Ove, Monica, Patric, Joacim, Anders och Karin, August, Birgitta och Ulf, Åsa och Lars, Alma, Astrid, Johanna och Patrik, Kalle, Moa, Maja, Erik samt övrig släkt och vänner.

Mariana Olofsson, 75 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Bill, Peter samt övrig släkt och vänner.

Vivianne Gittins-Törngren, 75 år, London, har avlidit.

Närmast sörjande är Malcolm, Marianne, Lili-Ann, Stefan med familjer samt övrig släkt och vänner.

Jan Gunnar Nilsson, 71 år, Härnösand, har avlidit.

Närmast sörjande är Kristina, Janne och Ingela, Patrik, Fredrik och Mia, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Annelie Ögren, 37 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är mamma och Peter, pappa och Jeanette, Annette och Roger samt släkt och vänner.

Alice Blomqvist, 94 år, Matfors, har avlidit.

Närmast sörjande är Adam, Jon, Elsy, Mary, Aleksandra samt släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!