Dödsfall

Stig Nilsson, 89 år, Ånge, har avlidit.

Närmast sörjande är Ann-Chatrine och Per, brorsonen Ulf med familj, Leif, Love och Sandra, Mikael samt övrig släkt och vänner.

Stig Eriksson, 79 år, Alnö, har avlidit.

Närmast sörjande är Ingela, Pernilla, Vincent med familjer samt övrig släkt och vänner.

Sven Hörnlund, 83 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Britt, Håkan, Viktoria, Björn och Sofi, Alfred.

Björn Gustafsson, 66 år, Enköping, har avlidit.

Närmast sörjande är Tommie, Peter samt övrig släkt och vänner.

Sven Löfkvist, 87 år, Övre Korsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Karin och Lennart samt släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!