Dödsfall

Robert Kjelsson, 73 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Annette, Ulf, Janne med familjer, Inger, Stig, Gudrun med familjer.

Hubert Unander, 81 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Kicki, Per och Elisabet, Emma, Max, Pernilla och Anders, Maja, Petter.

Göta Bergsten, 89 år, Alnö, har avlidit.

Närmat sörjande är Lennart och Agnetha, Ingrid och Ulf, Karin, Martin och Lena, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Sune Johansson, 71 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Stefan, Håkan, Inger samt övrig släkt och vänner.

Ally Parment, 90 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Lilian och Jan-Erik, Gun-Marie och Staffan, Andy, barnbarn, barnbarnsbarn.

Märta Pettersson, 96 år, Kovland, har avlidit.

Närmast sörjande är Margareta och Lennart, Ulrika och Christopher.

Dela
  • +1 Intressant!