Dödsfall

Inger Nordin, 75 år, Alnö, har avlidit. Närmast sörjande är Mats, Helena, Ola med familjer, Sören med familj samt syskon med familjer.

Ingemar Jonsson, 88 år, Stöde, har avlidit. Närmast sörjande är syskon, syskonbarn samt övrig släkt och vänner.

Sven Sondell, 81 år, Sörberge, har avlidit. Närmast sörjande är Astrid, Anna, Arne, Alva, Malin, Per, Axel, Elin samt övrig släkt och vänner.

Inger Söderström, 74 år, Timrå, har avlidit. Närmast sörjande är Iris och Curt, Göran och Agnetha samt Pia.

Bo Westlund, 76 år, Sundsvall, har avlidit. Närmast sörjande är Arla-Maj, Lena och Jan, Joachim och Emma, Josefine, Leif och Marie, Johan, Maja, Eddie, syskon med familjer samt övrig släkt och vänner.

Inga-Lill Johansson, 52 år, Kramfors, har avlidit. Närmast sörjande är Annica och Urban, Marco, Aron, Pernilla, Ronny, Keven och Leif.

Kurt Edwall, 83 år, Timrå, har avlidit. Närmast sörjande är Robert och Agneta, Maria, Zackarias, Jaqueline, Inga med familj, Gunnar med familj samt vännerna på ströget.

Dela
  • +1 Intressant!