Dödsfall

Selma Ahrell, 88 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Curt och Margareta, Stefan och Åsa, David, Hanna, Katarina och Robert, Annika, Natalie, Johan och Renée.

Ove Kälenmark, 82 år, har avlidit. Närmast sörjande är Susanne och Thomas, Rebecca, William, Oliver, Mikael, Cecilia och Olle, Theo, Otto, Linn och Ulla.

Viola Bergqvist, 78 år, Sundsvall, har avlidit. Närmast sörjande är Per-Olov och Christina, Mattias, Michael, Hasse och Ulrica, Line, syskon med familjer samt övrig släkt och vänner.

Bengt-Erik Svedin, 76 år, Sundsvall, har avlidit. Närmast sörjande är Ewa, Mona och Lars, Catrin, Christian, Marcus, Michael och Carina, Johan, Malin, Joachim, Hamlet och Hanna.

Curt Grahm, 66 år, Trollhättan, har avlidit. Närmast sörjande är Jenni och Kenneth samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!