Dödsfall

Ulf Edlund, 73 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Gunnel, Gisela och Göran, Petter, Emil, Anton, Peter, Martin, Henrik, Hanna, syskon med familjer samt övrig släkt och vänner.

Alva Strandlund, 92 år, Söråker, har avlidit.

Närmast sörjande är Marianne och Åke, barnbarn samt barnbarnsbarn.

Greta Sjöholm, 90 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Bernt och Siv, Lasse och Gullan samt övrig släkt och vänner.

Uno Brogren, 97 år, Solna, har avlidit.

Närmast sörjande är Thord och Gunilla, Dagny, Inger, syskonbarn samt övrig släkt och vänner.

Birgit Berg, 92 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Dan och Gunilla, Anna-Lena och Bosse, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Mauritz Fållbäck, 74 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Sonja, Nina och Mats, Emil, Johan, Martin, Sanna, Jonatan, Albin samt övrig släkt och vänner.

Carita Sandqvist, 64 år, Söråker, har avlidit.

Närmast sörjande är Christer samt övrig släkt och vänner.

Margareta Nordström, 78 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Lars, Katarina, Viktoria, Anders, Malin, Karin samt övrig släkt och vänner.

Haine Schedin, 69 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Andreas och Annelie, Ida, Ella, Ulrika med familj, Pia och Jens med familj- er.

Lena Svensson, född Hallberg, 66 år, har av- lidit.

Närmast sörjande är Lennart och Christina, Britt-Inger, Sven, syskonbarn med familjer.

Ivan Boman, 91 år, Hudiksvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Iwa och Roland, Klas och Kerstin, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!