Dödsfall

Christina Lindkvist, 67 år, Sörberge, har avlidit.

Närmast sörjande är Susanne och Christer, Emmy, Elias, Edvin, Nicklas och Marita, Kajsa, Alice, Ellen samt övrig släkt och vänner.

Klas Jonsson, 92 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!