Dödsfall

Lars Harry Ekelund, 74 år, Kvissleby, har avlidit.

Närmast sörjande är Urban, Susanne, Anna med familjer samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!