Dödsfall

Ture Öhlén, 90 år, Kvissleby, har avlidit.

Närmast sörjande är Per-Anders och Elisabeth, Emil, Sofia, Josefin med familj, Johan med familj, övrig släkt och vänner.

Per-Ola Falk, 63 år, har avlidit.

Närmast sörjande är Gerd, Frida och Lars, Josefin, Alva, Johanna och Johan, mamma och pappa samt övrig släkt och vänner.

Iikka Vilminko, 62 år, Sundsvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Elli, Paula, Heikki och Johanna med familjer.

Dela
  • +1 Intressant!