Dödsfall

Anna Stina Berglund, 89 år, Östhammar, har avlidit.

Närmast sörjande är Inger och Lelle, Börje, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Greta Nilsson, 90 år, Stöde, har avlidit.

Närmast sörjande är Marie-Louise och Lennart, Johan och Susanna, Einar, Valter, Sara och Anders, Isak, Gun, Susanne och Mattias, Anton samt Ella.

Nils Engström, 86 år, Hudiksvall, har avlidit.

Närmast sörjande är Siri och Ove, Torbjörn och Eva samt barnbarn.

Algot Jonsson, 90 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Carina och Göran, Maria, Madelene och Pelle, Therese, Eivor och Sigvard, Lars-Erik och Yvonne, Annica, Patrik och Ulrika, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Emmy Karlsson, 83 år, Ånge, har avlidit.

Närmast sörjande är Håkan och Ann-Sofie, Albin samt övrig släkt och vänner.

Thure Johansson, 90 år, Fränsta, har avlidit.

Närmast sörjande är Anita och Thomas, Andreas och Susanne, Oskar, Erik, Johan, Elisabeth, Janerik och Britt, Terése samt Lovisa.

Britt-Marie Fälldin, 63 år, Sörberge, har avlidit.

Närmast sörjande är Lars, Katarina och Jens, Helené och Janne, Marianne och Tomas samt barnbarn.

Dela
  • +1 Intressant!