Dödsfall

Barbro Johansson, 89 år, Ramsele, har avlidit.

Närmast sörjande är Thomas och Annette, Ann-Catrin och Magnus, Malin och Mattias, Therese och Magnus, Birgitta, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner.

Sven Engström, 88 år, Matfors, har avlidit.

Närmast sörjande är Majvor, Evy och Curt, Stig samt övrig släkt och vänner.

Anna-Lisa Bergsten, 83 år, Härnösand, har avlidit.

Närmast sörjande är Lars och Julia med familj samt övrig släkt och vänner.

Olle Andén, 90 år, Brita, Birgitta och Curt, Charlotta och Joakim, Nicklas, Ingrid, Karin samt Maria.

Elsy Thunholm, 97 år, Matfors, har avlidit.

Närmast sörjande är Hans-Erik och Kerstin, Mikael samt Fredrik med familjer.

Inga-Maj Hallén, 69 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Karl-Otto, Lillemor, Patrick, Daniel, Kiana, Cristina, Gunnie, syskon med familj samt övrig släkt och vänner.

Elsy Källberg, 83 år, Timrå, har avlidit.

Närmast sörjande är Ulf, Ann-Christin samt övrig släkt och vänner.

Sören Svensson, 81 år, Stöde, har avlidit.

Närmast sörjande är Kenneth, syster med familj samt övrig släkt och vänner.

Dela
  • +1 Intressant!