Examina

Vid Mittuniversitetet har följande personer avlagt sin filosofie magisterexamen:

Hans Andersson, Kovland

Karina Göransson, Sundsvall

Siv Olsson Thun, Sundsvall

Ulrika Eriksson, Söråker

Åsa No rdvall, Kvissleby

Mikael Nilsson, Sundsvall

Jim Nordin, Sundsvall

Annelie Norberg, Sundsvall

Iza Lundin, Sundsvall

Dela
  • +1 Intressant!