Examina

Vid Mittuniversitetet har följande personer avlagt sin examen:

Martin Karlsson, Sörberge, filosofie doktorsexamen

Christina Dahlström, Sundsvall, teknologie doktorsexamen

Abdul Majid,

Sundsvall, teknologie licentiatexamen, Sundsvall

Jawad Saleem,

Sundsvall, teknologie licentiatexamen

Abdul Waheed Malik, Sundsvall, teknologie licentiatexamen

Khursheed Khursheed, Sundsvall, teknolgie licentiatexamen

Joel Bergström, Sundsvall, civilingenjörsexamen

Daniel Millebjer, Sörberge, civilingenjörsexamen

Dela
  • +1 Intressant!