Examina

Vid Umeå universitet har följande personer avlagt sin examen:

Elin Jonsson, Sundsvall, civilekonomexamen

Marianne Hyllested, Ånge, filosofie magisterexamen

Maria Deldén, Ånge, filsofie magisterexamen

Dela
  • +1 Intressant!