0
Heta
0
Heta

Examina

Vid Umeå universitet har följande personer avlagt sin examen.

Evelina Waltersson, Sundsvall, civilingenjörsexamen

Asbjörn Nordli, Stöde, lärarexamen

Ann-Charlotte Boholm Wall, Kvissleby, lärarexamen

Dela
  • +1 Intressant!