Examina

Vid Umeå universitet har

Nicklas Lundqvist i Timrå avlagt sin filosofie kandidatexamen i informatik och system- vetenskap.

Vid Mittuniversitetet har följande personer avlagt sin examen:

Therése Boija, Kvissleby, kandidatexamen

Anna Häggman, Sundsvall, kandidat- examen

Susanna Domeij, Sundsvall, kandidat- examen

Amani Kadamani, Sundsvall, kandidat- examen

Sanna Hedlund, Sundsvall, kandidat- examen

Irene Söderkvist, Söråker, lärarexamen

Pernilla Lander, Sundsvall, lärarexamen

Katarina Norman, Njurunda, lärarexamen

Sandra Häggquist, Timrå, lärarexamen

Jenny Brun, Torpshammar, lärarexamen

Jenni Kerfstedt, Stöde, lärarexamen

Ann-Sofie Halén, Ljungaverk, lärarexamen

Dela
  • +1 Intressant!