Examina

Vid Mittuniversitetet har följande personer avlagt sin examen.

Christopher Olofsson, Sundsvall, civilingenjörsexamen

Dan-Axel Johansson, Sundsvall, civilingenjörsexamen

Jenny Lindegod, Sundsvall, ekonomie kandidatexamen

Elin Johansson, Matfors, examen avsedd för pedagogisk verksamhet som förskollärare

Måns Regårdh, Sundsvall, filosofie kandidatexamen

Pirjo Lindqvist, Alnö, filosofie kandidatexamen

Anette Andersson, Sundsvall, filosofie kandidatexamen

Katarina Olofsson, Kvissleby, filosofie kandidatexamen

Glenn Svensson, Sundsvall, filosofie kandidatexamen

Maria Schön, Alnö, filosofie kandidatexamen

Pia Melander, Alnö, filosofie kandidatexamen

Dela
  • +1 Intressant!