Examina

Vid Umeå universitet har följande personer avlagt sin examen:

Emma Svensson, Sundsvall, odontologie kandidatexamen

Jimmy Holmström, Sundsvall, röntgensjuksköterskeexamen

Maria Svedin, Alnö, socionomexamen

Malin Eliasson, Alnö, specialistsjuksköterskeexamen

Erika Jernkrook, Matfors, specialistsjuksköterskeexamen

Dela
  • +1 Intressant!