Examina

Vid Uppsala universitet har Hanna Albertsson, Uppsala, bördig från Sundsvall, avlagt magisterexamen på apotekarprogrammet.

Dela
  • +1 Intressant!