Födelsedag

• Nils Gärdegård, 60 år.

60 år fyllde under gårdagen Nils Gärdegård, Sundsvall

Jubilaren tillbringade sina

barnår i Krokom, Jämtland, sin tonårstid i Kramfors, Ångermanland, men har levt större delen av sitt vuxna liv i Sundsvall

Efter tre år som rektor vid Forsa folkhögskola utanför Hudiksvall, så är han nu åter i Sundsvall.

I drygt två år har han arbetat på förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Favi, vid Sundsvalls kommun.

I Sundsvall har Nils tidigare varit ideellt aktiv i föreningar som FiB, Kulturfront, bokhandeln Tidsspegeln och Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS. Han var också en av initiativtagarna till Medelpadsfonden mot narkotika.

Nils har tidigare också jobbat som mentalskötare.

I över tjugo år var han sedan företagare inom det sociala området. Där är han väl känd som en av de drivande i den inter- nationellt uppmärksammade ”Sundsvallsmodellen” i alkohol- narkotika- och andra livsstilsfrågor tillsammans med SCA och Akzo Nobel, men även som samordnare i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor i Sundsvall under åren 1999 och 2005.

Sedan årsskiftet arbetar han vid Sundsvalls näringslivsbolag med att bland annat utveckla social företagsamhet, internationella kontakter och landsbygdsutveckling.

Efter att han i april fick en cancerdiagnos, så är Nils på 60-årsdagen på resa till Abadiania i Brasilien, med syfte att där söka erfarenhet och kunskap så att sjukdomen, tillsammans med behandling i Sverige, ska kunna bemästras.

Med på resan är Nils maka Anette. De har sedan tidigare förhållanden fem vuxna barn. Nils har också ett barnbarn och ett till på väg. I Dagbladet till veckan berättar han mer om sitt liv och sin resa.

50 år fyller i dag Ulf Johansson, Sundsvall.

Jubilaren är uppvuxen i Forsmon, Timrå. Hans familj består av Marléne och hennes två barn Nina och John med familjer samt bonusbarnbarnent Diego. Ulf är utbildad produktionstekniker och jobbar i dag vid Emhart Glass i Sundsvall

Dela
  • +1 Intressant!