Stränder

Den svenska staten satsar 60 miljoner kronor på att stärka turismen och i början av sommaren pekades fem destinationer ut som ska få vara med och dela på pengarna. Där finns bland annat Åre och Stockholms skärgård. Samtidigt pågår försäljningen av Fortifikationsverkets egendomar i nämnda skärgård.

För staten handlar det om stora försäljningsintäkter de kommande åren. Men för medborgarna i landets mest tätbefolkade region handlar det om ett tjugotal markområden i skärgården, där många är av omistliga värden sett ur natur- och kultursynpunkt, vilka riskerar att stängas för allmänheten, skriver Dag Larsson, landstingsråd (S), och Staffan Holmberg, vice ordförande i Skärgårdsstiftelsen, på Svenska Dagbladets debattsida.

Den fria tillgången till kust och natur är unik för Sverige och om statens ambition är att utveckla skärgården som turistdestination, är det inte särskilt klokt att begränsa möjligheten att nå den.

Utanför Italiens huvudstad Rom finns exempelvis en populär havsstrand, men den som vill nå den allmänna badplatsen får gå kilometer efter kilometer längs ett stort träplank för att ta sig dit.

Att öka dragningskraften för Stockholm som turistmagnet gör man bäst genom att garantera allmänheten tillträde till skärgården, inte genom privatisering. Efterfrågan på de stängslade stränderna borde redan vara mättad.

Dela
  • +1 Intressant!