Välkommet

För fyra år sedan inträffade en rasolycka när järnvägsbron över Älandsfjärden byggdes. Två arbetare fick sätta livet till och tre skadades. I ett första läge fick de ansvariga höga bötesstraff. Nu har cheferna friats i hovrätten. Man ställer sig frågan vad en arbetares liv är värt.

Det borde vara ställt utom allt tvivel att den som säljer sin arbetskraft inte ska behöva sätta livet till. Arbetsmiljön måste vara utformad så att den säkrar arbetarens vardag. I det här fallet ansågs i första läget att det fanns brister i konstruktionen som rasade.

Huvudentreprenören fick en företagsbot, de företag som ritade och byggde konstruktionen fick böter. Alltså ansåg man att huvudentreprenören och de två underleverantörerna var skyldiga. Hovrätten ändrade den bedömningen. Här menade man att det inte går att styrka en enskild brist som fällande orsak. Ingen enskild gjordes därför ansvarig för olyckan.

Miljöåklagare Christer B Jarlås menar att åklagare i framtiden kanske inte vågar väcka åtal av just den orsaken. Därför bör Högsta domstolen pröva fallet. Jarlås menar också att ofta är fallet i arbetsmiljömål att en rad samverkande brister är orsaken. Han får nu stöd av riksåklagaren Göran Hellstrand som ser överklagandet som principiellt viktigt.

En jämförelse som möjligen haltar en aning: Kör du över någon i trafiken blir du genast fälld. I arbetsmiljömål fälls få som ansvariga. Är ett liv som går till spillo i arbetslivet mindre värt än ett som går förlorat i trafiken? Ansvarsfrågan är viktig att utreda.

Det är principiellt viktigt att arbetsmiljömål får en högre status och lyfts fram i ljuset. Åklagarnas vilja att överklaga domen är välkommet.

De kanske inte lyckas få fällande domar, men de lyckas sätta fokus på arbetslivets villkor.

Annika Kallin

Dela
  • +1 Intressant!